Kosten

Informatie betreffende de lessen

Een les duurt +/- 3,5 uur en is als volgt opgebouwd:
15 minuten theorie. 1 uur gezamelijk oefenen en bespreken. 2 uur spellen betreffende de oefenstof met directe nabespreking. Samenvatting en eventuele vragen. De leerlingen ontvangen iedere les een samenvatting van de theorie met eventuele toelichting.


KOSTEN

Een les kost 10 euro. Bij afwezigheid zijn geen kosten verschuldigd. Mocht u, om welke reden dan ook, stoppen met de deelname aan de lessen dan zijn geen verdere kosten verschuldigd.


FREQUENTIE

De cursussen worden eenmaal per jaar gegeven, daarom is aanmelding vooraf zinvol, omdat 12 het maximum en 8 het minimum aantal deelnemers is. Bij voldoende vraag deelnemers kunnen de modules meerdere keren per jaar gegeven worden, ook hier geldt het minimale aantal van 8 en het maximale aantal van 12 deelnemers. Bij voldoende belangstelling kan er eveneens een cursus in het Engels worden gestart.

Jan van Holstein, Docent NBB | E-mail: jan_holstein@hotmail.com | Tel: 0034 952568002 |

Copyright © 2014 AVB-ict. All Rights Reserved. | E-mail: info@avb-ict.nl | AVBict Teamviewer (computer hulp op afstand)